Cyngor Sir Bro Morgannwg: Adroddiad Asesu Corfforaethol 2016

25 Awst 2016 - 12:01yb

Diben yr asesiad corfforaethol yw darparu datganiad sefyllfa am adnoddau a gallu awdurdod gwella i sicrhau gwelliant parhaus.

Daethom i’r casgliad fod ‘gan y Cyngor weledigaeth glir o ran yr hyn y mae am ei gyflawni, ac mae’n gwneud newidiadau cadarnhaol a ddylai sicrhau ei fod mewn sefyllfa dda i barhau i sicrhau gwelliant’

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau