Cyngor Gwynedd – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

3 Medi 2019 - 10:15yb

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus, yn yr un modd â phob cyngor yng Nghymru, mae’n wynebu heriau wrth symud ymlaen.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau