Cyngor Gwynedd - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

31 Maw 2016 - 3:00yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Gwynedd (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2015

Dywed yr adroddiad fod y Cyngor wedi parhau i wella yn ei feysydd blaenoriaeth ac mae ganddo drefniadau rheoli ariannol cadarn, ond mae rhai gwendidau yn ei drefniadau craffu

 

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau