Cyngor Gwynedd – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

2 Medi 2019 - 3:43yp

Cyngor Gwynedd – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Archwiliasom y graddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy i sefydlu gwasanaeth ieuenctid newydd ar draws Gwynedd.

Mae’r Cyngor wedi gweithredu yn unol ag elfennau o’r egwyddor datblygu cynaliadwy, ond mae angen gwaith pellach i wreiddio’r pum ffordd o weithio yn llawn.

Hoffen ni gael eich adborth