Cyngor Dinas Casnewydd – Gwasanaeth Gwastraff – Adolygiad dilynol

15 Maw 2019 - 10:50yb

Mae rheoli gwastraff yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Yn 2011, sefydlodd Llywodraeth Cymru'r Rhaglen Newid Gydweithredol (CCP) i helpu i gyflwyno gwasanaethau rheoli gwastraff mwy cynaliadwy, er mwyn bodloni amcanion Tuag at Ddyfodol Diwastraff, sef Strategaeth rheoli gwastraff Llywodraeth Cymru.

Mae'r Cyngor wedi gwneud cynnydd o ran mynd i'r afael â rhai o'n cynigion ar gyfer gwella, ond nid oes ganddo ddigon o gyfeiriad strategol o hyd i sicrhau canlyniadau gwell cynaliadwy.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau