Cyngor Dinas Casnewydd - Asesiad Corfforaethol dilynol 2015

29 Mai 2015 - 11:58yb

Mae hwn yn adroddiad Asesiad Corfforaethol dilynol ar Gyngor Dinas Casnewydd, ac mae’n edrych ar y cynnydd mae’r cyngor wedi ei wneud wrth weithredu’r argymhellion a wnaed yn adroddiad Asesiad Corfforaethol 2013 yr Archwilydd Cyffredinol. 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi dod i’r casgliad bod y cyngor wedi gwneud gwelliannau  mewn rhai agweddau ar ei drefniadau, ond nid yw wedi cyflawni newidiadau ar y raddfa na'r cyflymdra gofynnol ac erys gwendidau hirsefydledig yn ei drefniadau llywodraethu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau