Cyngor Dinas Casnewydd – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol

18 Ebr 2019 - 10:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau ein hymchwiliad i’r cam i ‘Gynnal a chadw ein ffocws ar adfywio canol y ddinas fel ei bod yn un o ddinasoedd gorau'r DU’, cam y mae’r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant.

Mae gan y Cyngor lawer o enghreifftiau cadarnhaol o’r ffordd y mae wedi ystyried yr egwyddor datblygu cynaliadwy.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau