Cyngor Dinas Casnewydd - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

11 Hyd 2016 - 3:55yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o'r gwaith archwilio a gwblhawyd yng Nghyngor Dinas Casnewydd ers cyhoeddi'r adroddiad gwella blaenorol ym mis Hydref 2015.

Ar sail y gwaith a gyflawnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, a hynny yn unig, mae'r Archwilydd Cyffredinol o'r farn fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur yn ystod 2016-17 os yw'n parhau i fynd i'r afael â'r meysydd sydd ganddo i'w gwella.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau