Cyngor Castell-nedd Port Talbot - Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o ‘Byddwn yn cyflwyno rhaglenni adfywio strategol’

4 Medi 2020 - 11:55yb

Gwnaethom archwilio i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni ei raglenni adfywio strategol.

Gwelsom fod y Cyngor yn cynllunio ei brosiectau adfywio i wella lles ond bod cyfleoedd i gryfhau'r ffordd y mae'n cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy.

Hoffen ni gael eich adborth