Cyngor Caerdydd – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

9 Medi 2019 - 2:48yp

Archwiliwyd i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a lansio gweledigaeth newydd ar gyfer trafnidiaeth ac aer glân ar gyfer y ddinas.

Mae’r Cyngor wedi ymgorffori’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei ddull o ddatblygu’r weledigaeth ar gyfer Trafnidiaeth ac Aer Glân yng Nghaerdydd. Nawr, mae angen i’r Cyngor sefydlu dealltwriaeth a chymhwysiad cyson o’r egwyddor a’r pum ffordd o weithio yn ei ymdrechion i wella canlyniadau ar gyfer ei ddinasyddion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau