Cyngor Caerdydd – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

20 Awst 2019 - 10:31yb

Diben yr adolygiad dilynol hwn oedd ceisio sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau corfforaethol effeithiol i ddiogelu plant.

Ar y cyfan canfuom fod y Cyngor wedi bod yn araf yn rhoi nifer o’n hargymhellion a’n cynigion ar gyfer gwella blaenorol ar waith, ond mae wedi gwneud cynnydd dros y misoedd diwethaf.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau