Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Trosolygu a Chraffu – Parod at y Dyfodol?

25 Mai 2018 - 8:00yb

Archwiliodd yr adolygiad hwn, gyda phob un o’r 22 cyngor yng Nghymru, pa mor ‘barod at y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

O ran Cyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam daethom i’r casgliad bod y Cyngor wedi cryfhau ei swyddogaeth trosolygu a chraffu ond mae lle i ystyried rhagor o newidiadau mwy sylfaenol er mwyn gallu wynebu heriau yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau