Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Gwasanaeth Gwastraff – Adolygiad Dilynol

17 Meh 2019 - 2:40yp

Nod ein hadolygiad oedd ceisio darganfoda a yw'r Cyngor wedi ymdrin yn effeithiol â'n cynigion ar gyfer gwella trefniadau rheoli gwastraff, a wnaed yn ein hadroddiad yn 2015.

At ei gilydd, canfuom y bu cynnydd y Cyngor wrth ymdrin â'n cynigion ar gyfer gwella yn araf a bod rhai materion o bwys yn parhau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau