Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

24 Ebr 2019 - 11:16yb

Mae'r adroddiad hwn yn gosod canfyddiadau ein harchwiliad o ddatblygu model newydd i ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol ar sail timau seiliedig ar ardaloedd. Dyma gam y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant. Mae'n nodi ymateb cychwynnol y Cyngor i'n canfyddiadau hefyd.

Mae gan y Cyngor sawl enghraifft gadarnhaol o'r ffordd y mae wedi ystyried yr egwyddor datblygu cynaliadwy, yn enwedig o ran atal a chyfranogiad. Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn cydnabod bod mwy i'w wneud i wreiddio pob un o'r pum ffordd o weithio'n gyson a gallai wella ei waith integreiddio o fewn y Cyngor a chyda phartneriaid allanol.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau