Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl

21 Awst 2019 - 4:40yp

Gwnaeth yr adolygiad ganolbwyntio yn bennaf ar brofiad defnyddwyr gwasanaethau o'r broses addasiadau tai / grantiau cyfleusterau i'r anabl, ond fe wnaethom ystyried y broses asesu gynt cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau. 

Roedd y rhan fwyaf o ddefnyddwyr gwasanaethau y siaradom â nhw yn fodlon â'r gwasanaeth addasiadau tai, ond nid yw'r Cyngor yn manteisio i'r eithaf ar bob cyfle i wella'r gwasanaeth a rhoi gwerth am arian.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau