Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Llywodraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol mewn gwasanaethau

24 Chwef 2017 - 7:00yb

Mae ffocws yr adolygiad hwn ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Bwrdeistref Trefol Merthyr Tudful ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol mewn gwasanaethau.

Yn yr adolygiad hwn, daethom i’r casgliad bod y Cyngor wedi datblygu fframwaith clir ac effeithiol ar gyfer sicrhau newidiadau sylweddol mewn gwasanaethau ond bod cyfleoedd i gryfhau trefniadau ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau