Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Cyflawni â Llai – Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd – Adolygiad Dilynol

27 Meh 2019 - 4:00yp

Nod ein hadolygiad oedd ceisio ateb y cwestiwn: A yw gwasanaethau iechyd yr amgylchedd y Cyngor yn dal i gyflawni eu rhwymedigaethau statudol â llai o adnoddau?

Drwyddi draw, canfuom fod adnoddau gwasanaethau iechyd yr amgylchedd y Cyngor wedi lleihau, ac na all ddangos ei fod yn cyflenwi ei holl wasanaethau iechyd yr amgylchedd statudol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau