Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

23 Awst 2019 - 4:30yp

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth wneud i sgiliau weithio i Ferthyr Tudful: datblygu gweithlu'r dyfodol.

Mae’r Cyngor yn ystyried yr egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei ddull o wneud i sgiliau weithio i Ferthyr Tudful: datblygu gweithlu’r dyfodol, ond mae angen gwneud rhagor o waith i ymwreiddio’r pum ffordd o weithio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau