Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Cynllunio Arbedion

31 Maw 2017 - 7:00yb

Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar ateb y cwestiwn canlynol: A yw trefniadau cynllunio arbedion ariannol y cyngor yn cefnogi cydnerthedd ariannol? 

Yn yr adolygiad hwn daethom i'r casgliad bod y ffaith nad oes trefniadau tryloyw ar waith i fonitro ymdrechion i gyflawni cynlluniau arbedion ac adrodd arnynt yn golygu efallai nad yw trefniadau'r Cyngor yn llwyr gefnogi cydnerthedd ariannol yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau