Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Adolygiad o'r Trefniadau Rheoli Perfformiad

29 Meh 2018 - 8:00yb

Yn ystod 2018, gwnaethom werthuso effaith CAMMS (y system newydd ar gyfer adolygu rheolaeth perfformiad ym maes llywodraeth leol a brynwyd gan y Cyngor yn 2015) gan adolygu dogfennau, cyfweld â swyddogion allweddol ac aelodau etholedig, ac adolygu'r system.

Mae'r system rheoli perfformiad yn casglu data'n effeithlon ac yn helpu'r Cyngor i werthuso ei waith, ond mae diffyg gwybodaeth ariannol ynddi.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau