Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Arolygiad Arbennig 2013-2014

21 Ion 2014 - 11:59yp

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio i mewn i drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd Cyngor Caerffili ac os yw’r trefniadau hynny’n cefnogi proses o wneud penderfyniadau cadarn, tryloyw ac effeithiol. 

Daethom i’r casgliad cyffredinol fod cyfuniad o nifer o wendidau wedi arwain yn anochel at fethiannau llywodraethu yn y Cyngor ac er ei fod yn gwneud cynnydd calonogol ar wella ei drefniadau llywodraethu, mae’n rhy fuan i gasglu a yw’r gwelliannau hyn yn gynaliadwy.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau