Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2017-18

28 Awst 2018 - 2:04yp

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

Wrth bennu ehangder y gwaith a wnaed yn ystod y flwyddyn, gwnaethom ystyried graddau’r wybodaeth gronedig o waith archwilio ac arolygu, ynogystal â ffynonellau gwybodaeth eraill a oedd ar gael, gan gynnwys dulliau y Cyngor ei hun o adolygu a gwerthuso.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau