Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adroddiad Dilynol Safon Ansawdd Tai Cymru

23 Ion 2019 - 10:01yb

Rhwng mis Mai a mis Hydref 2018, cynhaliwyd adolygiad gennym o gynnydd y Cyngor wrth fynd i'r afael â thri argymhelliad statudol yn ein hadroddiad Safon Ansawdd Tai Cymru a gyflwynwyd i'r Cyngor ym mis Mehefin 2017.

Mae’r Cyngor wedi ymateb yn gadarnhaol i'n hadroddiad a'n hargymhellion statudol parthed Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) ym mis Mehefin 2017 drwy wneud gwelliannau sylweddol ac, o ganlyniad, rydym bellach wedi dod i'r casgliad ei fod yn debygol o fodloni'r WHQS erbyn mis Rhagfyr 2020.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau