Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

13 Meh 2019 - 10:27yb

Fe archwilion ni i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth sicrhau bod Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar a Chwarae yn sicrhau bod gwasanaethau ataliol yn targedu’r teuluoedd mwyaf agored i niwed ym Mlaenau Gwent.

Mae’r Cyngor wedi gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu’r cam ‘Sicrhau bod Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar a Chwarae yn sicrhau bod gwasanaethau ataliol yn targedu’r teuluoedd mwyaf agored i niwed ym Mlaenau Gwent.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau