Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

25 Awst 2016 - 2:49yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed gan staff ar ran yr Archwilydd Cyffredinol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Awst 2015.

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor yn debygol o fodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn ystod 2016-17 ar yr amod ei fod yn parhau i gyflawni gwelliannau ar y raddfa bresennol. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau