Cyngor Bro Morgannwg – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

19 Awst 2019 - 4:34yp

Fe archwiliom ni i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni’r rhaglen adfywio yn y Barri ac Ynys y Barri

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am newid sylweddol i wreiddio’r pum ffordd o weithio yn llawn a bydd hyn yn cymryd amser. Rydym yn cydnabod y gall y Cyngor ddangos ei fod wedi gweithredu yn ysbryd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o ran ei ddull o fynd ar drywydd adfywio yn y Barri. Fodd bynnag, mae lle i’r Cyngor wneud mwy i wreiddio’r pum ffordd o weithio, egluro ei weledigaeth a’i ddull strategol, ac integreiddio’i gynlluniau gyda rhai ei sefydliadau partner wrth adfywio’r Barri.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau