Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad dilynol o’r trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

19 Awst 2019 - 4:11yp

A yw’r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella a geir yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol a gyhoeddwyd yn 2014 a 2015?

Mae’r Cyngor wedi gweithredu’r rhan fwyaf o’n cynigion ar gyfer gwella a’n hargymhellion blaenorol, ond mae rhai materion angen sylw pellach. Rydym wedi nodi rhai cynigion pellach ar gyfer gwella i gryfhau elfennau o drefniadau diogelu’r Cyngor.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau