Cyllid gan Lywodraeth Cymru i Ynni Sir Gâr Cyf

20 Gorff 2017 - 12:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar sut y mae Llywodraeth Cymru wedi rheoli’r risgiau a ddaeth i’r amlwg gyda phrosiect tyrbin gwynt CELT2, gan gynnwys a gafodd y materion gwrthdaro budd eu rheoli’n briodol. 

Mae'r adroddiad yn casglu:

  • Er bod y tyrbin wedi’i osod yn llwyddiannus ac yn weithredol, roedd nifer o wendidau yn y modd y mae’r prosiect yn cael ei lywodraethu, yn enwedig o ran ymdrin â’r gwrthdaro budd gwirioneddol a phosib.
  • Roedd Llywodraeth Cymru wedi dibynnu gormod ar drefniadau’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar gyfer rheoli’r risgiau gwrthdaro budd a nodwyd yng nghais CELT2 am gyllid. Nid oedd y trefniadau’n foddhaol i liniaru’r risg i lefel dderbyniol.
  • Roedd y wybodaeth a roddwyd i’r Gweinidog er mwyn cytuno’r cyllid ar gyfer CELT2 yn anghyflawn ac anghytbwys. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau