Cyllid addysg uwch

21 Tach 2013 - 9:19yb

Aethom ati i archwilio a yw sefyllfa ariannol addysg uwch yn iach ai peidio, yn enwedig o ystyried y newidiadau diweddar ym mholisi Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllido addysg uwch.

Rydym wedi dod i’r casgliad, er bod y ffordd oedd Llywodraeth Cymru wedi arfarnu ei hopsiynau polisi’n gyfyngedig a bod yr amcangostau wedi cynyddu, at ei gilydd, bod Llywodraeth Cymru a CCAUC wedi rhoi’r polisi newydd ar waith yn effeithiol a bod iechyd ariannol sefydliadau addysg uwch yn gyffredinol gadarn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau