Cyfrifon Awdurdodau Lleol 2010-11

14 Chwef 2012 - 9:35yb

Cyfrifon Awdurdodau Lleol 2010-11

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canlyniadau gwaith yr archwilwyr ar gyfer 2010-11 yn y mathau canlynol o awdurdodau yng Nghymru: Awdurdodau unedol (gan gynnwys 
wyth cronfa bensiwn), Awdurdodau'r heddlu, Yr awdurdodau tân ac achub ac Awdurdodau'r parciau cenedlaethol.

Yn gyffredinol, roedd y cyfrifon a’r papurau gwaith ategol wedi’u paratoi’n dda er gwaethaf yr her o weithredu’r Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (y Safonau), er i ddau awdurdod fethu â bodloni’r terfynau amser statudol. 

Hoffen ni gael eich adborth