Cyfranogiad Y Cyhoedd o ran Ailgylchu Gwastraff

16 Chwef 2012 - 9:35yb

Asesodd ein hadolygiad p’un a oedd Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn gwneud digon i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn ailgylchu.

Nodwyd gennym, er bod cyfraddau ailgylchu ymhlith y cyhoedd yn cynyddu, fod rhwystrau sylweddol o hyd o ran gweithredu’r strategaeth genedlaethol a mesur perfformiad a fydd yn rhwystro ymhellach welliannau tymor hwy. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau