Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd 2007-2013

24 Ebr 2014 - 12:00yb

Mae rhaglenni cyllid strwythurol yr UE 2007-2013 - sy‟n helpu i sicrhau swyddi, twf a datblygiad cynaliadwy - wedi gwneud cynnydd da o gymharu â rhaglenni blaenorol. Ond, mae‟n rhy gynnar i asesu‟r effaith gyffredinol.

Cafwyd trefniadau rheoli gwell er gwaethaf rhai anawsterau yn ystod y camau cynnar. Mae’n rhy gynnar i asesu effaith gyffredinol y rhaglenni cyllido UE, na fydd o bosibl yn gwbl amlwg am beth amser ar ôl iddynt gau, ond ceir arwyddion cadarnhaol o’r gwerthusiadau a gynhelir.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau