Cost Cynhyrchu Prydau Ysgol yng Nghymru

22 Rhag 2010 - 9:35yb

Cost Cynhyrchu Prydau Ysgol yng Nghymru

Rydym wedi datblygu model ariannol i nodi'r gwariant cyffredinol ar gost prydau ysgol. Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu ein canfyddiadau cynnar yn seiliedig ar gymhwyso'r model i'r wybodaeth sydd ar gael.

Mae gwersi i'w dysgu o'r gwaith a wnaed hyd yma. Mae angen ymrwymiad a chefnogaeth sylweddol gan yr holl randdeiliaid perthnasol, yn benodol awdurdodau lleol, er mwyn i hyn lwyddo. Nodwyd bod awydd cyffredinol i ddarparu gwybodaeth fwy cadarn ac mae trafodaethau diweddar wedi bod yn galonogol, gan amlygu bod gwelliannau'n cael eu gwneud o ran rhannu gwybodaeth, cyfathrebu a deall materion a chynigion i helpu a chefnogi. Fodd bynnag, mae angen newid sylweddol er mwyn datblygu'r model hwn ar gyfer y blynyddoedd i ddod. 

 

Hoffen ni gael eich adborth