Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Llywodraethu Da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau

25 Awst 2017 - 9:00yb

Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Dinas a Sir Abertawe ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau.

Yn yr adolygiad hwn, daethom i'r casgliad bod gan y Cyngor fframwaith llywodraethu clir ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau ond bod angen iddo egluro sut y caiff effaith newidiadau ar ddefnyddwyr gwasanaethau ei gwerthuso.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau