Canfyddiadau ein Galwad am Dystiolaeth ynghylch Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

8 Awst 2017 - 12:03yp

Tynnodd ein galwad am dystiolaeth o ymatebion gan amrywiaeth o gyrff cyhoeddus ar y trefniadau darparu presennol, ariannol a risgiau gwasanaeth a'r newid diweddar yn y ddeddfwriaeth. 

Defnyddir y canfyddiadau am yr alwad am dystiolaeth i ddatblygu ein astudiaethau llywodraeth leol ar gyfer cyflawni yn 2018-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth newydd i wella ymateb y sector cyhoeddus i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol drwy ffocws strategol a gweithredol mwy effeithiol ar wasanaethau ataliol, amddiffynnol a chefnogol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau