Bwrdd Iechyd Prifysgol Iechyd Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol

31 Ion 2018 - 2:20yp

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 2017.

Rwyf wedi rhoi barn amodol ar reoleidd-dra datganiadau ariannol 2016-17 y Bwrdd Iechyd ac, wrth wneud hynny rwyf wedi tynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater ac wedi cyflwyno adroddiad o sylwedd ochr yn ochr â'm barn archwilio

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau