Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Darlun Cymharol o Wasanaethau Orthopedeg

29 Meh 2015 - 2:14yp

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein harolwg o wasanaethau orthopedeg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) ar sail y data hwnnw, ac yn nodi sut mae’r gwasanaeth yn cymharu â gweddill Cymru.

Rydym wedi seilio ein harolwg ar effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a darbodusrwydd gwasanaethau orthopedeg a ddarperir gan y Bwrdd Iechyd drwy ddefnyddio llwybr y claf.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau