Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda– Cynllunio i Ryddhau Cleifion

12 Ion 2018 - 10:19yb

Archwiliai'r adolygiad hwn a oedd gan y Bwrdd Iechyd drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd mewn perthynas â chynllunio i ryddhau.

Mae mesurau perfformiad allweddol wedi gwella rhywfaint, ond bydd hi'n cymryd cryn amser i weld effaith lawn y mentrau gwella cynllunio i ryddhau cleifion a llif cleifion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau