Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2016

28 Ion 2017 - 7:00yb

Yn yr asesiad strwythuredig yn 2016, edrychwyd eto ar drefniadau’r Bwrdd Iechyd ar gyfer rheoli ariannol a’r cynnydd a wnaed wrth ymateb i argymhellion y flwyddyn flaenorol.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn gosod rhai seiliau cadarn i sicrhau ei ddyfodol a bod newid yn digwydd yn gyflymach, ond mae ei sefyllfa ariannol yn heriol iawn o hyd ac mae ganddo waith sylweddol i’w wneud mewn nifer o feysydd pwysig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau