Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwiliad Blynyddol 2016

28 Ion 2017 - 7:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 2016. 

Rydym wedi cyflwyno barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2015-16.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau