Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Adolygiad o Staff Dros Dro

12 Gorff 2017 - 12:36yp

Ystyriai’r adolygiad a oedd y Bwrdd Iechyd yn gwneud defnydd effeithiol o'i staff dros dro.

Er bod y Bwrdd Iechyd yn gwella ei reolaeth ar y defnydd o staff dros dro, y costau cysylltiedig a'r trefniadau ar gyfer ansawdd, gall wneud mwy ym mhob maes, ac nid yw eto'n glir a fydd gwelliannau'n cael eu cynnal.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau