Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol

13 Ion 2016 - 10:55yb

Roedd yr adolygiad yma, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, yn ceisio ateb y cwestiwn: 'A yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol i gleifion allanol mewn modd effeithiol?'

Mae gwybodaeth am nifer yr apwyntiadau dilynol lle ceir oedi yn annibynadwy, ac nid yw’r Bwrdd Iechyd yn gwneud digon i asesu risg glinigol nac o ran blaenoriaethu gwaith i foderneiddio gwasanaethau cleifion allanol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau