Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Adolygiad Diagnostig o Gapasiti ac Adnoddau TGCh

28 Tach 2015 - 12:00yb

Seilir yr adolygiad diagnostig ar ddadansoddi'r data cymharol ac ar farn sampl o staff sy'n defnyddio systemau TGCh glinigol yn rheolaidd.

Ar sail y dadansoddiad hwn, rydym wedi dod i’r casgliad, er gwaethaf buddsoddiad uwch na’r cyfartaledd mewn TGCh, bod ein gwaith diagnostig yn awgrymu nad yw adnoddau TGCh presennol y Bwrdd Iechyd yn cael eu defnyddio i’w llawn botensial i gefnogi’r gwaith o ddarparu gofal iechyd. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau