Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Cynllunio i Ryddhau Cleifion

29 Maw 2018 - 8:00yb

Archwiliai'r adolygiad hwn a oedd gan y Bwrdd Iechyd drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd mewn perthynas â chynllunio i ryddhau.

Dyma’r casgliad cyffredinol: mae gan y Bwrdd Iechyd gynlluniau ar waith i wella llif cleifion a'r broses o gynllunio i ryddhau cleifion, ac mae trefniadau ar waith i graffu ar berfformiad yn rheolaidd; fodd bynnag, mae lle i wella'r polisi a'r llwybrau rhyddhau cleifion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau