Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Asesiad Strwythuredig 2018

2 Gorff 2019 - 3:51yp

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn 2018.

Mae gwaith ar Asesiad Strwythuredig eleni wedi dangos bod y Bwrdd Iechyd, er bod ganddo drefniadau da ar gyfer cynllunio strategol a rheoli ariannol, yn parhau i wynebu heriau sylweddol yn gysylltiedig â’r gweithlu, ac mae angen gwella ei drefniadau llywodraethu ansawdd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau