Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2017

29 Maw 2018 - 8:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn ystod 2017.

Rydym wedi cyhoeddi barn ddiamod ac adroddiad ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau