Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016

23 Rhag 2016 - 7:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn ystod 2016. 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2015-16 y Bwrdd Iechyd er, wrth wneud hynny, rwyf wedi tynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau