Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - Cynllunio i Ryddhau Cleifion

8 Ion 2018 - 3:25yp

Mae gan y Bwrdd Iechyd gynlluniau gwella cadarn ar gyfer rhyddhau cleifion a threfniadau rheoli perfformiad cryf, ac mae'r perfformiad cyffredinol yn gwella, ond mae llei wella hyfforddiant ar gyfer aelodau staff ward, a'u hymwybyddiaeth o bolisïau a gwasanaethau cymunedol. [Addaswyd Arddangosyddion 6 a 7 ers cyhoeddi'r adroddiad yn wreiddiol ym mis Rhagfyr 2017.]

Proses barhaus i ganfod y gwasanaethau a'r gefnogaeth y gallai unigolyn fod eu hangen wrth adael yr ysbyty (neu wrth symud rhwng ysbytai) yw cynllunio i ryddhau. Y nod yw sicrhau bod y gofal cywir ar gael, yn y man cywir ac ar yr amser cywir. Mae proses ryddhau effeithiol ac effeithlon yn ffactor pwysig er mwyn cael llif da o gleifion ac yn allweddol i sicrhau gofal cleifion da a defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau'r GIG.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau