Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Asesiad Strwythuredig 2017

29 Maw 2018 - 8:00yb

Adolygom agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd, yn benodol, y cynnydd a wnaed i ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol, a threfniadau'r Bwrdd Iechyd i gynllunio a chyflawni arbedion ariannol.

Mae dulliau o arbed yn helpu i leihau'r diffyg ariannol cynyddol, ond tra bod trefniadau gweithredol yn gadarn ar y cyfan, mae gwendidau mewn trefniadau llywodraethu ac nid yw gwybodeg yn cefnogi gwasanaethau'n effeithiol eto.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau