Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - Asesiad Strwythuredig 2015

3 Maw 2016 - 2:45yp

Mae'r Asesiad Strwythuredig yma wedi asesu pa mor gadarn yw trefniadau rheolaeth ariannol y Bwrdd Iechyd, pa mor addas yw ei drefniadau llywodraethu, a rheolaeth galluogwyr allweddol sy'n cefnogi defnyddio adnoddau'n effeithiol.

Mae trefniadau sy'n cefnogi llywodraethu da a defnydd effeithiol, effeithlon a darbodus o adnoddau'n parhau i esblygu, ond mae angen gwelliant pellach yn arbennig mewn perthynas â rheoli risgiau ystadau a chyflawni cydbwysedd ariannol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau